Individuele Coaching

Individuele Coaching

Individuele coaching kan worden ingezet voor medewerkers, teamleiders, manager, directieleden en stafmedewerkers die individuele begeleiding nodig hebben op vraagstukken waar ze tegenaan lopen of thema’s waarin ze als professional of als persoon willen ontwikkelen.).

Het vertrekpunt bij coaching is het helder krijgen van de coachingsvraag en het in kaart brengen van de competenties en kwaliteiten, zodat een duidelijk en realistische beeld van de huidige situatie ontstaat. Tevens is het van groot belang dat heldere en concrete doelen worden geformuleerd zodat het effect van de coaching goed gemeten kan worden. Het gehele traject wordt zorgvuldig gevolgd en waar nodig bijgesteld.

De coachingsgesprekken vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer, waarvan de inhoud niet gedeeld wordt met anderen. Alleen als voorafgaande aan het traject, in samenspraak met de coachee, schriftelijk is vastgelegd met wie er op welke momenten over de inhoud van de coaching gesproken mag worden, is het delen van de inhoud mogelijk, altijd in het bijzijn van de coachee zelf.

Coachingtrajecten worden in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en de coachee vormgegeven en (tussentijds) geëvalueerd.

Effectiviteit en kwaliteit zijn belangrijke kernwaarden van waaruit (samen)gewerkt wordt.
 


Individuele Coaching

‘Korte trajecten resultaatgerichte coaching voor individuele medewerkers in uw organisatie.

Lees meer…

Teamcoaching

Doelgerichte coaching voor het hele team van een afdeling of midden en hoger kader in de organisatie.

Lees meer…

Workshops-Op-Maat

Themagerichte workshops speciaal ontwikkeld voor uw organisatie.

Lees meer…

(Team)Coaching
in English

Professionals fluent in English, to facilitate your multilingual staff.

Read more…

Professionele
Begeleiding

Een team professionals staat klaar voor u en uw medewerkers.

Lees meer…

Werkwijze
 

Een helder plan met concrete doelen en duidelijke afspraken.

Lees meer…